Hlavní menu:

Rychlý kontakt:

ASTERAS s.r.o.
e-mail: asteras@centrum.cz
web: www.asteras.cz

Historie

Zkamenělé listy olivovníku stáří 50-60 tisíc let

Je doloženo, že se olivovníky poprvé objevily ve 3. Tisíciletí před n. l. v oblasti Středního Východu, odkud se pak rozšířily na ostrovy Egejského moře, do Řecka a do jiných oblastí Středomoří. Přesto nedávné nálezy zkamenělých listů olivovníku, jejichž stáří se odhaduje na 50 až 60 tisíc let (Olea europea) a které objevil profesor E. Velizelos na stěnách Kaldery na ostrově Santorini a o něco později na ostrově Nisyros, potvrzují jejich výskyt v širší oblasti Egejského moře před více než desetitisíciletím.

Hliněné nádoby v zásobárnách Knossu

Domníváme se, že první obyvatelé Kréty sbírali a konzumovali příležitostně s jinými plody i plody planého olivovníku (Olea oleaster) již v neolitu (6000 - 3000 př. n. l.). Později, ve 3. tisíciletí př. n. l., začínají obyvatelé Kréty olivovník pěstovat a v průběhu 2. tisíciletí ho využívají již soustavně. Letité stromy, jejichž stáří se odhaduje na 3000 - 5000 let a do dnešní doby se nacházejí na různých místech ostrova, zcela potvrzují tuto skutečnost. Po roce 2000 př. n. l., během období Minojské civilizace na Krétě, zaujímá olivovník v královském hospodářství Knossu velmi významné místo a odtud se pak rozšiřuje do hospodářství a života mykénského Řecka.

Využití olivového oleje na Krétě v období Minojské civilizace bylo velké. Olivový olej, ať už s arómatem nebo bez něj, byl používán pro zkrášlování, pro potírání těla, při náboženských obřadech, jako léčebný prostředek, k mazání, pro svícení.

Ideogramy, na nichž je zachycen olivovník, jeho plody a olivový olej na tabulkách s A a B lineárním písmem, potvrzují vztah obyvatel Minojského období k olivovníku a k jeho produktům již od roku 1800 př. n. l.

Plody olivovníku z Kato Zakrosu

Mnohé archeologické nálezy dosvědčují velký význam olivovníku na Krétě v Minojském období. Různé fresky, nástroje, zařízení a nápisy ukazují na to, že již od roku 1700 př. n. l. se Minojští obyvatelé ve velké míře zabývali výrobou, skladováním a obchodem s olivovým olejem.

Svítilna ze Sitie

Pohár s celými plody olivovníku (1450 př. n. l.), který byl nalezen ve studni paláce v Zakrosu na východní Krétě dokazuje, že obyvatelé Kréty v Minojském období využívali plody olivovníku pro svou obživu. Později, od r. 700 - 400 př. n. l., nabývá olivovník a jeho plody zvláštního významu v celém Řecku. Anaxagoras a Embedokles zkoumají historii olivovníku, Aristoteles popisuje jeho pěstování, Solón uzákoňuje jeho ochranu a Platon vyučuje v jeho stínu.

Bohyně Athéna, která se podle krétské mytologie narodila na březích řeky Triton na Krétě, ve známé řecké báji vítězí v soutěži o název města Athény nad Poseidonem a jako dar lidstvu mu věnuje strom olivovníku, symbol míru, moudrosti a blahobytu.