Uchování

Uchování

Pokud se přírodní a kvalitní panenský olivový olej uchovává za stejných podmínek, které má když se nachází v plodu, lze ho uchovat beze změny po dlouhou dobu. Kvalita olivového oleje se zhoršuje působením světla, kyslíku a vysokých teplot. Proto je třeba ho uchovávat v balení, které zamezí přístupu vzduchu a v místech, na kterých nedojde ke zvýšení teploty nad 30°C.

Ve velkém množství se olivový olej uchovává ve velkých nerezových nádržích, které se nacházejí uvnitř, na vhodně zastřešených místech tak, aby byly chráněny před vysokými teplotami. V těchto nádržích zůstává po určitou dobu, aby se zde vyčistil a aby se stal přirozeným usazováním čirým.

Distribuce olivového oleje v maloobchodní síti a jeho uchování v domácnostech spotřebitelů se musí dít v obalech, které zamezí přístupu světla a vzduchu. Za nejvhodnější obaly jsou považovány tmavé skleněné láhve nebo nerezové nádoby. Nedoporučují se průhledné plastové nebo skleněné lahve, avšak v případě, že jsou používány, musí být umístěny v papírových krabicích. Umístění a několikadenní uchování olivového oleje v průhledných skleněných nádobách v restauracích a domácnostech, mohou změnit jeho vlastnosti, a proto se nedoporučuje.