Řekové a současnost

Řekové a současnost

Staří Řekové

Hippokrates, otec lékařské vědy

Staří Řekové považovali panenský olivový olej za přínosný pro zdraví člověka a doporučovali jej v mnoha případech:

Současná lékařská věda

V dnešní době současná lékařská věda potvrzuje to, že olivový olej je přínosem pro zdraví člověka a doporučuje jej v mnoha případech: