Mezinárodně uznávaná kvalita

Mezinárodně uznávaná kvalita

Kvalita „vynikajícího panenského" oleje, který je vyráběn na Krétě, je oficiálně uznávána mezinárodními organizacemi, významnými vědci ale také degustátory specialisty.

Avšak v praxi je prestižní kvalita krétského olivového oleje uznávána poptávkou a zásobováním mezinárodního a zvláště pak italského lisovacího průmyslu, které ho každoročně spotřebují velké množství na výrobu kvalitativně vyšších druhů.

Avšak krétský olivový olej je s úspěchem oceňován velkým množstvím mezinárodních cen a jiných uznání na oficiálních mezinárodních a celosvětových soutěžích.