Kultivace

Kultivace

Rozmnožování

Olivovník se množí různými způsoby. Nejstarším způsobem je očkování planého olivovníku jinými druhy. Tak vznikla většina tradičních olivových hájů na Krétě, které dnes mají vyšší stromy. Později se začala používat metoda se silnými štěpy, která byla později zdokonalena Ústavem pro olivovník v Chanii, a přešla v metodu používající malé kousky dřeva, jež se pro odrůdy Lianolia nebo Koroneiki používá ve velké míře. Samozřejmě existuje i metoda rozmnožování prováděná ve skleníku, zejména pro druhy jako je Kalamon, které se pomocí malého kousku dřeva množí velmi těžce.

Kultivace půdy

Kultivace půdy olivových hájů musí být provedena správně a včas. Jejím cílem je včas zbavit olivovníky hmyzu, který ze stromů odebírá cennou vláhu a výživné složky.

Sklizeň

V období od listopadu do února plody olivovníku obsahují již tolik oleje, že se třeba je sklidit. Avšak sklizeň, která probíhá v zimě v chladných a nepříznivých podmínkách, představuje dosti složitý a pro kvalitu olivového oleje velmi důležitý proces. Od 5. století až do doby před 20-30 lety probíhala sklizeň oliv srážením plodů dlouhou tyčí ze stromů a jejich následným sběrem ze země. Dnes probíhá sklizeň oliv na Krétě většinou jejich srážením na sítě ze speciálních materiálů nebo umělé hmoty, odkud se pak sbírá a plní do pytlů. Srážení plodů se až do doby před 15 lety dělo pomocí dřevěných nebo umělohmotných prutů, s kterými tloukli muži nebo ženy ať na stromě nebo pod ním.

Tento způsob, který se používá dodnes, byl nahrazen malými stroji, které jsou velice dobře přizpůsobivé nerovnému povrchu země krétských olivových hájů. Tato mechanizace je obsluhována jedním, dvěma nebo i třemi pracovníky a zdvojnásobují nebo i ztrojnásobují jejich produktivitu za hodinu, a tím napomáhá rychlejší sklizni a zlepšení kvality olivového oleje. Na některých místech se olivy sklízí i přirozeným pádem plodu na sítě z umělé hmoty, které jsou rozprostřeny pod stromem po celý rok. Tato metoda se používá v horských oblastech a u stromů, které jsou velmi vysoké, avšak nepovažuje se za vhodnou pro výrobu olivového oleje vysoké kvality.